Tuesday, October 20, 2009


To be Together, To Remove Barriers, To Represent an Outstanding Community

سلام


سجاد جمشیدیان هستم، دانشجوی کارشناسی ارشد کامپیوتر، ترم چهارم. در مدت حضورم در دانشگاه سعی کردم با حضور فعال در برنامه هایی که توسط ISA برگذار می شد، به سهم خودم کمکی به جامعه ایرانیان UTM کنم. در دور جدید هم با توجه به نیازی که برای کار منسجم و تیمی احساس می شد، تصمیم گرفتم تا به همراه عده ای از دوستان هم راه و هم نظر به صورت گروهی منسجم و با شعاری یکسان در انتخابات حضور داشته باشیم.
تلاشمان بر آن خواهد بود که با برقراری ارتباطی کار آمد با مسؤولین دانشگاه، با تقسیم وظایف و البته با استفاده از تواناییهای تک تک ایرانیان حاضر در دانشگاه، محیطی مناسب برای تحصیل و زندگی همه مان فراهم آوریم؛ به امید خدای مهربان!

No comments:

Post a Comment